(IP (Insulation protection

IP: حرف I و P به معنای حفاظت عایقی و مخفف کلمات Insulation Protection است که با یک عدد دو رقمی بعد از آن می آید.

عدد اولی، درجه حفاظت در برابر میزان نفوذپذیری اشیاء خارجی به داخل تجهیزات را مشخص کرده و عدد بعدی درجه حفاظت در برابر نفوذ زیان آور آب به تجهیزات را نشان می دهد.

کد IPبرای تجهیزات ازIP00 که ابتدایی ترین مرحله حفاظتی می باشد، شروع شده و تا IP68 که بالاترین درجه حفاظتی در برابر نفوذ اشیاء خارجی و نفوذآب است ، طبقه بندی شده است.

در استانداردهای ایمنی لوازم خانگی (سری استانداردهای ISIRI 1562-1 ) ، عدد دوم پس از کد IP که نشان دهنده میزان درجه حفاظت در برابر نفوذ آب می باشد ، دارای اهمیت ویژه ای بوده و بررسی نفوذ اشیاء خارجی (عدد اول) در بند تخصصی و جداگانه ای (بند ۸ از ISIRI 1562-1) صورت می گیرد. لذا در این سری از استانداردها عدد اولی که بازه آن از ۰ تا ۶ می باشد ، تحت هر شرایطی قابل قبول بوده و بنابراین در این دسته از لوازم خانگی ، همیشه بجای عدد اول بعد از کد IP ، حرف X گذاشته و سپس عدد دوم قرار می گیرد. بعنوان مثال ، طبق استانداردهای ملی مربوطه حداقل کد IP برای لباسشویی ها باید IPX4 و برای آبگرمکن های برقی IPX1 باشد.

www.iranqc.com

جزئیات کامل و دقیق مربوط به تعاریف و روشهای آزمون IP در استاندارد ملی ایران به شماره ۲۸۶۸ که برگرفته از استاندارد IEC 60529 می باشد ، به تفضیل بیان گردیده است.