صفحه اصلی2019-12-10T14:51:40+03:30
انتخاب شرکت پویندگان بهبود کیفیت به عنوان شرکت دانش بنیان
کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری واحد سیار انتقال‌ خون گیلان
2019-11-25T10:38:31+03:30

آموزش، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریتی و صنعتی

  آموزش و مشاوره و استقرار سیستم های مدیریتی و صنعتی سیستم مدیریت کیفیت چگونه بر کسب و کار شما تاثیر می‌گذارد؟ در دنیای امروز، دغدغه مدیریت، یکی از مهمترین [...]

2019-12-26T13:22:09+03:30

آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون

کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری چیست؟ امروزه استفاده از تجهیزات اندازه‌گیری، نقشی تأثیرگذار در زندگی روزانه ما دارد. در زندگی روزانه، چندبار از تجهیزات اندازه‌گیری، [...]

2020-07-21T09:46:43+03:30

تدوین استانداردهای ملی

◊ تدوین استاندارد شرکت پویندگان بهبود کیفیت ، با توجه به تجربیات مدیران و کارشناسان خود، تایید صلاحیت حقوقی سازمان استاندارد ایران را در زمینه تدوین استانداردهای ملی ایران [...]

برگزاری دوره آنلاین الزامات و ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO/IEC

بازدید رئیس واحد اندازه گیری و توزیع شرکت گاز گیلان از آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت