برگزاری دوره آنلاین الزامات و ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO/IEC

به گزارش روابط عمومی پویندگان بهبود کیفیت ، دوره آنلاین الزامات و ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO/IEC به مدت ۲ روزدر ۳۰مهر و یک آبان ماه ۱۳۹۹ بصورت آنلاین با استفاده از پلتفرم skyroom برگزار شد و مدرس این دوره آقای دکتر جهانبانی بودند.

در این دوره آموزشی کارشناسانی از واحدهای مختلف نظیر تاراکار، صام تک آزما، لاک سیم، بهبود سامانه کاسپین، همیار انرژی گستر مهر، صنعت گستر خوارزمی، دانشگاه گیلان و … حضور داشتند.

همچنین از سرفصل های این دوره آموزشی می توان به :

• تاریخچه سری استانداردهای ۱۷۰۲۵ ISO/IEC

• تشریح کاربرد ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO/IEC در آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون

• تشریح عناصر و الزامات استاندارد ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO/IEC

• نحوه ایجاد مستندات مرتبط با ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO/IEC

• ممیزی استاندارد ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO/IEC

• بررسی چک لیست ممیزی بر اساس استاندارد۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO/IEC

• مطالعه اجرای سیستم مدیریت در آزمایشگاه های همکار

• سیستم کیفیت، کنترل مدارک، شایستگی، آگاهی، آموزش، بازنگری درخواست ها، پیشنهادها و قراردادها، واگذاری خدمات آزمون یا کالیبراسیون به پیمانکار فرعی، خرید خدمات و ملزومات، ارائه خدمت به مشتری، شکایات مشتریان، کنترل خدمات نامنطبق، اقدامات اصلاحی، اقدامات پیشگیرانه، کنترل سوابق، ممیزی داخلی، بازنگری مدیریت، بررسی و بهبود محیط کاری، کنترل و تجزیه و تحلیل داده ها، کنترل تجهیزات، سوابق صحه گذاری، ردیابی در اندازه گیری، تضمین کیفیت نتایج آزمون و یا کالیبراسیون، گزارش دهی نتایج  می توان اشاره کرد.

لازم به ذکر است شرکت پویندگان بهبود کیفیت از سال ۸۱ در بخش آموزش ، مشاوره ، تدوین استانداردهای ملی ، بازرسی و نمونه برداری و آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون فعالیت دارد که در سال ۱۳۹۶ موفق به کسب عنوان واحد نمونه کشوری سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه مرکز آموزشی همکار و همچنین کسب عنوان شرکت فنی و مهندسی برتر کشوری در ششمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت ایران شد.

17025:2017 ISO/IEC