به گزارش روابط عمومی پویندگان بهبود کیفیت ، دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO به مدت دو روز (۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه۱۳۹۶) در شرکت لامپ پارس شهاب توسط واحد آموزش شرکت پویندگان بهبود کیفیت برگزار شد.

مدرس دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO “مهندس علیرضا موسوی فر” مدرس و سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت بودند که از سرفصل های این دوره ی آموزشی می توان به: مقدمه ای بر ویرایش جدید ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO ، الزامات مرتبط با محیط کسب و کار، آشنایی اجمالی با SWOT در مدیریت استراتژیک و نقش آن در استاندارد۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO ، شناسائی و ارزیابی ریسک و فرصت فرآیندها در۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO و اقدامات مرتبط با آنها،  آشنایی با دانش سازمانی و مدیریت دانش در سازمان ها ، آشنایی با اصطلاحات و تعاریف استاندارد ممیزی ، آشنایی با اصول ممیزی مطابق با استاندارد۱۹۰۱۱:۲۰۱۵ ISO ، فلوچارت نظام ممیزی و نحوه تهیه چک لیست ممیزی ، آماده سازی و برنامه ریزی و اجرای ممیزی ، تشخیص عدم انطباق ها در ممیزی و … اشاره کرد.

لازم به ذکر است شرکت پویندگان بهبود کیفیت از سال ۸۱ در بخش آموزش ، مشاوره ، تدوین استانداردهای ملی ، بازرسی و نمونه برداری و آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون فعالیت دارد که موفق به اخذ شرکت نمونه فنی و مهندسی در کشور و استان هم شده است.

 www.iranqc.com