بنام آنکه جان را خرد اموخت

سالی که گذشت هر چند با فراز و نشیب های فراوانی همراه بود و چون ما در مسیر شرکت همراه با تغییر پیش می رویم با همراهی بسیار زیبای همکاران فرهیخته و گرانقدر خیلی از مسایل پیش روی هلدینگ به ناسان در حال شکوفا شدن را برای جشن بزرگ رها شدن از عوامل بیرونی برنامه‌ریزی می کنیم.

در سال ۱۴۰۲ که پیش رو داریم:

نگرش مان را در همه عرصه ها تغییر دادیم و با ایده ای نو و نوآوری در همه حوزه ها وارد این سال پر از امید شدیم.

خط مشی جدیدی در راستای رسیدن به چشم اندازمان در این سال نو تعریف کردیم.

در راستای رسیدن به اهداف مان نواوری و خلاقیت هلدینگ را فعال کردیم.

این عید سعید باستانی بر همه خانواده فرهیخته و گرانقدر هلدینگ به ناسان خجسته باد.

امید هست در سال ۱۴۰۲ برای ما زیستن جای خود را به زندگی تغییر دهد.

آرزو دارم من ، تو و ما رویش سبز آزادی ،احترام به همدیگر و عدالت در محیط زیست را به زودی جشن بگیریم و دعا کنیم دوباره پندار نیک ، گفتار نیک و کردار نیک در ایران باستانی ما سبز شود.

بر همه ایرانیان معتقد به سنت کهن نیز این نوروز خجسته ،فرخنده باد.

به امید برگزاری جشن بزرگ آرزوها و امیدهایمان در این سال