اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاهی کالیبراسیون از نظام تأیید صلاحیت ایران (NACI)

2019-06-03T14:23:59+03:3012 جولای 2017 |اخبار|

اخذ پروانه بهره برداری تولید دستگاه چمبر رطوبتی مطابق با الزامات نظام تأیید صلاحیت ایران (NACI) از وزارت صنعت، معدن و تجارت

2019-06-03T14:19:35+03:3012 جولای 2017 |اخبار|

برگزاری سومین دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO در ماه جاری

2019-05-30T10:53:40+03:3023 می 2017 |اخبار|

برگزاری دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO در شرکت لامپ پارس شهاب

2019-06-03T14:32:28+03:3018 می 2017 |اخبار|

بارگذاری پست های بیشتر