دوره آموزشی اصول کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پویندگان بهبود کیفیت ، دوره آموزشی اصول کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری به مدت دو روز (هفدهم و هجدهم آبان) با همکاری دپارتمان آموزش و آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت در رشت برگزار شد.

در این دوره آموزشی کارشناسانی از واحدهایی نظیر پایا کلاچ ، پویا قطعه ، آرد تجارت رودسر ، گیلان پاتنگ ، بتن آماده صائب ، شن خشت پل ، شیرمایه طلائی ، صنعتگران ماهر گیلان زمین ، سامانه پایش سلامت ، دستکش گیلان ، گوهر پارسیان کادوس ، مجتمع فولاد گیلان ، بتن آماده خزر و … اشاره نمود که مهندس سهیل آهنی مدیرفنی و مهندس وحید ییلاق بیگی کارشناس آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون از مدرسین این دوره بودند.

همچنین از سرفصل های دوره آشنایی عمومی با تجهیزات کالیبراسیون می توان به مقدمه ای بر علم اندازه گیری و اندازه شناسی ، مقدمه ای بر کیفیت و اندازه گیری ، اصول کالیبراسیون وزن و تجهیزات مربوطه ، اصول کالیبراسیون دما و تجهیزات مرجع مربوطه ، اصول کالیبراسیون ابعاد و تجهیزات مرجع مربوطه ، اصول کالیبراسیون نیرو و تجهیزات مرجع مربوطه ، خطاها و عدم قطعیت در اندازه گیری و کالیبراسیون و چگونگی تعیین فواصل کالیبراسیون اشاره کرد.

لازم به ذکر است شرکت پویندگان بهبود کیفیت از سال ۸۲ در بخش آموزش و مشاوره مشغول به فعالیت است و از سال ۸۹ آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون این شرکت در شهرصنعتی رشت در حال ارائه خدمات به واحدهای گوناگون می باشد.