کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری واحد سیار انتقال‌ خون گیلان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی پویندگان بهبود کیفیت، پیرو درخواست کالیبراسیون اداره‌ کل انتقال‌ خون گیلان، تجهیزات اندازه‌گیری واحد سیار (اتوبوس) انتقال‌ خون این اداره‌ کل توسط کارشناسان زبده و کارکشته شرکت دانش‌بنیان پویندگان بهبود‌ کیفیت با استفاده از تجهیزات مرجع و در نهایت دقت کالیبره شدند تا جهت بهره‌مندی عموم جامعه صحه‌گذاری شوند.

لازم به ذکر است، کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری اتوبوس انتقال‌خون گیلان عمدتأ در کمیت‌های حجم و فشار توسط شرکت دانش بنیان پویندگان بهبود کیفت انجام شد.