پروژه‌های کالیبراسیون استان کردستان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سال ۱۳۹۹ آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت پویندگان بهبود کیفیت، پیرو مشکلات بوجود آمده بابت بیماری کرونا، پروژه‌های کالیبراسیون در استان کردستان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سال ۱۳۹۹ آغاز گردید.

آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت با اعتباردهی مرکز تأیید صلاحیت ایران (NACI)از سال ۱۳۸۵ در استان گیلان فعالیت می‌کند. درحال حاضر با شرکت‌های گاز استانی در زمینه کالیبراسیون گیچ‌های فشار و دمای ایستگاه‌های گاز و همچنین کالیبراسیون تصحیح کننده‌های حجم گاز همکاری می‌نماید. این شرکت بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی خدمات کالیبراسیون به واحدهای صنعتی و سازمان متقاضی ارائه می‌کند.