آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت ارزیابی انطباق اخذ گواهینامه بین المللی ISO/IEC 17025 را با موفقیت طی کرد.
به گزارش روابط عمومی پویندگان بهبود کیفیت ، در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان ، تحقق اهداف و خط مشی کیفیت آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت ، مرحله نهایی ارزیابی انطباق اخذ گواهینامه بین المللی ISO/IEC 17025 توسط تیم ارزیابی نظام ملی تایید صلاحیت ایران NACI از آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت موفقیت بخش بود تا به این ترتیب استان گیلان برای اولین بار دارای آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون با گواهینامه بین المللی ISO/IEC 17025 شود.

در این ارزیابی که به مدت دو روز طول کشید تیم ارزیابی نظام ملی تایید صلاحیت ایران NACI را آقایان مهندس فیض(سر ممیز) ، مهندس عابدی ، مهندس رفعت زاد و مهندس دلاوری تشکیل داده بودند که به ارزیابی مستندات کیفی و فنی آزمایشگاه پرداختند و سرانجام بدون عدم انطباقی این ارزیابی به پایان رسید.

مهندس فیض سرممیز نظام ملی تایید صلاحیت ایران NACI اظهار داشت: نهادینه بودن سیستم مدیریت کیفیت در سازمان و وجود مدارک مربوط بر اجرای سوابق از مهمترین خصوصیات شایان ذکر آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت بود و در بخش های دیگر هم ارزیابی رضایت بخشی بود.

مهندس آبادیان مدیر ارشد آزمایشگاه کالیبراسیون و مدیرعامل شرکت پویندگان بهبود کیفیت در پایان این ارزیابی گفت: ما همیشه به ارزیابی ها با نگاه مثبت می نگریم و سعی می کنیم از این ارزیابی ها نهایت استفاده را ببریم تا نقاط ضعف احتمالی را برطرف نمائیم و ان شاالله در آینده جواب این اعتماد را به خوبی بدهیم و موجبات کمک به صنعت استان و کشور بشویم.

لازم به ذکر است استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ استانداردی بین المللی است که در زمینه مدیریت کیفیت آزمایشگاه تدوین شده و کلیه الزامات سازمانی، مدیریتی، فنی و اجرایی فرآیندهای آزمون و کالیبراسیون را پوشش می‌دهد.همچنین آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت از سال ۸۹ با اخذ صلاحیت همکاری از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در شهر صنعتی رشت فعالیت خود را در بخش های گوناگون کالیبراسیون آغاز نمود و به عنوان اولین و تنها آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون در استان گیلان اقدام به اخذ گواهینامه بین المللی ۱۷۰۲۵ از نظام

تایید صلاحیت ایران کرده است.