فایل سمینار تجزیه و تحلیل گواهینامه های کالیبراسیون

لطفا جهت دریافت فایل سمینار تجزیه و تحلیل گواهینامه‌های کالیبراسیون کلیک فرمایید
لودسل

لودسل اندازه گیری وزن و نیرو در در موارد متعدد نظیر سیستمهای توزین و انواع تست کشش و یا برای سنجش گشتاور
رابطه ی میان خطای پسامند و قانون دوم ترمودینامیک

رابطه ی میان خطای پسماند و قانون دوم ترمودینامیک خطای پسماند یکی از انواع
فلومتر توربینی

فلومتر مغناطیسی یا دبی سنج مغناطیسی(Electromagnetic Flow Measurement)و کاربردهای آن
ترموکوپل
ترموکوپل چیست؟ ترموکوپل ها متداول ترین تجهیز جهت اندازه گیرهای الکتریکی دما در صنعت هستند. مکانیزم ترموکوپل

جرم، اندازه گیری جرم ، کالیبراسیون ترازو ها و باسکولها

جرم ، اندازه گیری جرم ، #کالیبراسیون ترازو ها و باسکولهاخاصیت اینرسی و یا

IP (Insulation protection)

Insulation protectionحرف I و P به معنای حفاظت عایقی و مخفف کلمات
Insulation Protection استکه با یک عدد دورقمی بعد از

مقاله جدید شرکت Fluck در مورد تجهیزات کالیبراسیون دما

مقاله جدید شرکت Fluck در مورد تجهیزات کالبراسیون دما لطفا دریافت فایل

کالیبراسیون دماسنج در حمام یخ

مراحل اصلی ساخت یک حمام یخ مناسب

نحوه استفاده از هیدرومترها

ظرف آزمایش باید به صورت عمودی قرار بگیرد و دمای مایع مورد آزمایش، تاجایی که ممکن است، باید به دمای کالیبراسیون

عوامل ایجاد خطا در باسکولهای دیجیتالی

به طور کلی ابزارهای الکترونیکی حتی اگر مورد استفاده قرار نگرفته باشد، پس از یک دوره زمانی نیاز به سرویس مجدد دارد. این
دلایل خطا در دماسنج های مقاومتی

به طور کلی ابزارهای الکترونیکی حتی اگر مورد استفاده قرار نگرفته باشد، پس از یک دوره زمانی نیاز به سرویس مجدد دارد. این

روشهای تعیین دوره های کالیبراسیون بهینه

روش های تعیین دوره های کالیبراسیون بهینهفاصله زمانی بهینه بین دفعات کالیبراسیون هرگز یک بازه غیر قابل تغییر