بنا به ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت پویندگان بهبود کیفیت بعنوان شرکت دانش بنیان مورد ارزیابی و تایید نهایی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت پویندگان بهبود کیفیت : بنا به ارزیابی صورت گرفته توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت پویندگان بهبود کیفیت در زمینه ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته در دسته بندی تولیدی نوع ۲ شرکت دانش بنیان مورد تایید قرار گرفت.

در حال حاضر ۵۶۴۳ شرکت دانش بنیان در سطح کشور در حال فعالیت است که این تعداد ۶۴ شرکت در استان گیلان فعالیت می نماید.

شرکت پویندگان بهبود کیفیت از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را در زمینه آموزش و مشاوره سیستم های مدیریت شروع کرده و با توسعه حوزه کاری خود از سال ۱۳۸۷ آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون تجهیزات را در رنج وسیعی از یکاها به حوزه کار خود افزوده است.

این شرکت تاکنون افتخارات متعددی را درسالیان اخیر در سطح ملی اخذ کرده است که از این حیث جزء تنها شرکت خدمات فنی و مهندسی استان گیلان می‌باشد که به این عناوین دست پیدا کرده است:

تاییدیه شرکت دانش بنیان پویندگان بهبود کیفیت