نسخه جدید استاندارد ISO/IEC 17025 برای آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون منتشر شد که سایت پویندگان بهبود کیفیت امکان دانلود رایگان نسخه pdf این نسخه را برای علاقه مندان از طریق لینک دانلود ذیل فراهم نموده است: