تقویم آموزشی شش ماه دوم سال ۹۵ دپارتمان آموزش پویندگان بهبود کیفیت منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی پویندگان بهبود کیفیت ، در راستای برگزاری دوره های گوناگون آموزشی پویندگان بهبود کیفیت تقویم آموزشی نیم سال دوم منتشر شد تا علاقه مندان به شرکت در این دوره های آموزشی برنامه ریزی نمایند.

این دوره های آموزشی شامل الزامات و ممیزی داخلی مدیریت زیست محیطی ISO14001 ، اصول هماهنگی دفتر مدیریت(منشی گری) ، الزامات مدیریت یکپارچه IMS ، الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ، آشنایی با اصول کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری ، الزامات و ممیزی سیستم مدیریت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون بر اساس ISO/IEC 17025 ، کنترل کیفیت آماری SPC ، اصول بازرسی و نمونه برداری ، الزامات و ممیزی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 ، اصول و فنون مذاکره اثربخش ، آراستگی محیط کار SS و … می باشد.

همچنین این دوره های آموزشی توسط اساتید صاحب نامی نظیر مهندس آبادیان ، مهندس موسوی فر ، دکتر عشرت آبادی ، مهندس صفری ، مهندس دهستانی ، مهندس بنی مجیدی ، مهندس مهرزاد ، مهندس آهنی ، مهندس ییلاق بیگی و … تدریس خواهد شد که همگی از اساتید کهنه کار در مقوله ی آموزش هستند.