نخستین نشست کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون در سال جاری روز شنبه ۲۶ فروردین با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد.

به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، در این نشست مدارک و مستندات آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ایران، ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۵، گزارش ها و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز بررسی شد و در نهایت با صدور گواهینامه برای آزمایشگاه پویندگان بهبود کیفیت در زمینه کالیبراسیون موافقت به عمل آمد.

دامنه فعالیت آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت در زمینه های آزمایشگاه الکتریکال، آزمایشگاه دما و رطوبت، آزمایشگاه فلو و تصحیح کننده های حجمی گاز، آزمایشگاه فشار، آزمایشگاه نیرو و گشتاور، آزمایشگاه ابعاد، آزمایشگاه جرم و حجم و آزمایشگاه شیمی می باشد

لینک خبر پرتال سازمان ملی استاندارد ایران

www.iranqc.com