به گزارش روابط عمومی پویندگان بهبود کیفیت ، پیرو استقبال کارشناسان واحد های مختلف، دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO برای سومین بار در کمتر از یک ماه گذشته به مدت دو روز (۱ و ۲ خرداد ماه۱۳۹۶) در رشت توسط واحد آموزش شرکت پویندگان بهبود کیفیت برگزار شد.

در این دوره آموزشی کارشناسانی از واحدهای مختلف نظیر پارس شهاب، پردیس صومعه سرا، تافته آرین، کولاک آور سیاهکل، آب معدنی بهاران آستارا کاسپین، متقاضی آزاد و … حضور داشتند

مدرس دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO “مهندس علیرضا موسوی فر” مدرس و سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت بودند که از سرفصل های این دوره ی آموزشی می توان به: مقدمه ای بر ویرایش جدید ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO ، معرفی بندهای استاندارد۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO ، الزامات مرتبط با محیط کسب و کار، آشنایی اجمالی با SWOT در مدیریت استراتژیک و نقش آن در استاندارد۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO ، شناسائی و ارزیابی ریسک و فرصت فرآیندها در۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO و اقدامات مرتبط با آنها، و … اشاره کرد.