به گزارش روابط عمومی پویندگان بهبود کیفیت ، دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO به مدت دو روز (۴و۵ آذرماه۱۳۹۶) در رشت توسط واحد آموزش شرکت پویندگان بهبود کیفیت برگزار شد.

در این دوره آموزشی کارشناسانی از واحدهای مختلف نظیر  پارس شهاب، زمزم تهران، نشرعمران کادوس، داروپوش، ثمین، بیرنگ پلاستیک، متقاضی آزاد و … حضور داشتند.

مدرس دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO “مهندس علیرضا موسوی فر” مدرس و سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت بودند که از سرفصل های این دوره ی آموزشی می توان به: مقدمه ای بر ویرایش جدید ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO ، معرفی بندهای استاندارد۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO، آشنایی اجمالی با SWOT در مدیریت استراتژیک و نقش آن در استاندارد۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO، شناسائی و ارزیابی ریسک و فرصت فرآیندها در۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO و اقدامات مرتبط با آنها، آشنایی با اصول ممیزی مطابق با استاندارد۱۹۰۱۱:۲۰۱۵ ISO، فلوچارت نظام ممیزی و نحوه تهیه چک لیست ممیزی، آماده سازی و برنامه ریزی و اجرای ممیزی، تشخیص عدم انطباق ها در ممیزی، گزارشات و مستندات ممیزی، صلاحیت های لازم برای تعیین شایستگی ممیزی و … اشاره کرد.

لازم به ذکر است شرکت پویندگان بهبود کیفیت از سال ۸۱ در بخش آموزش ، مشاوره ، تدوین استانداردهای ملی ، بازرسی و نمونه برداری و آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون فعالیت دارد که موفق به اخذ شرکت نمونه فنی و مهندسی در کشور و استان هم شده است.