دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پویندگان بهبود کیفیت ، دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت به مدت دو روز (۲۰ و ۲۳ دی ماه) در رشت توسط واحد آموزش شرکت پویندگان بهبود کیفیت برگزار شد.

در این دوره آموزشی کارشناسانی از واحدهای نظیر پارس زرآسا ، گنجه رودبار ، گیلان پاتنگ ، دستکش گیلان ، پارس شهاب ، نورد فولاد گیلان ، پویا قطعه ، آرد گیلان خوشه ، فولاد آناهیتا گیلان ، پارس خزر نقره ، روغن ناب توکلی ، رویای شیرین یلدا ، متقاضی آزاد و … حضور داشتند.

مدرس دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی “مهندس علیرضا موسوی فر” مدرس و سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت بودند که از سرفصل های این دوره ی آموزشی می توان به مقدمه ای بر ویرایش جدید ISO9001:2015 ، معرفی بندهای استاندارد ISO9001:2015 ، الزام مرتبط با محیط کسب و کار ، آشنایی اجمالی با swot در مدیریت استراتژیک و نقش آن در استاندارد ISO9001:2015 ، شناسایی و ارزیابی ریسک و فرصت فرآیندها در ISO9001:2015 و اقدامات مرتبط با آنها ، آشنایی با اصطلاحات و تعارف استاندارد ممیزی ، آشنایی با اصول ممیزی و نحوه تهیه چک لیست ممیزی ، آماده سازی و برنامه ریزی و اجرای ممیزی ، تشخیص عدم انطباق ها در ممیزی ، گزارشات و مستندات ممیزی ، صلاحیت های لازم برای تعیین شایستگی ممیزی ، برخی خصوصیات فردی مورد نیاز در ممیزی ، مطالعه اجرای استاندارد ISO9001:2015 و ممیزی آن در واحدهای صنعتی و … اشاره کرد.