به گزارش روابط عمومی پویندگان بهبود کیفیت ، دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO به مدت دو روز (۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ماه۱۳۹۶) در رشت توسط واحد آموزش شرکت پویندگان بهبود کیفیت برگزار شد.

در این دوره آموزشی کارشناسانی از واحدهای مختلف نظیر پارس زرآسا، لوتوس گلسار، پارس خزر، سوپر رنگ، دستکش گیلان، پارس خزر نقره، پارس شهاب، کشتی سازی شهید تمجیدی، متقاضی آزاد و … حضور داشتند

مدرس دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO “مهندس علیرضا موسوی فر” مدرس و سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت بودند که از سرفصل های این دوره ی آموزشی می توان به: مقدمه ای بر ویرایش جدید ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO ، معرفی بندهای استاندارد۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO ، الزامات مرتبط با محیط کسب و کار، آشنایی اجمالی با SWOT در مدیریت استراتژیک و نقش آن در استاندارد۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO ، شناسائی و ارزیابی ریسک و فرصت فرآیندها در۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO و اقدامات مرتبط با آنها، و … اشاره کرد.

لازم به ذکر است شرکت پویندگان بهبود کیفیت از سال ۸۱ در بخش آموزش ، مشاوره ، تدوین استانداردهای ملی ، بازرسی و نمونه برداری و آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون فعالیت دارد که موفق به اخذ شرکت نمونه فنی و مهندسی در کشور و استان هم شده است.

www.iranqc.com