دوره آموزشی کنترل آماری کیفیت SPC برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پویندگان بهبود کیفیت ، دوره آموزشی کنترل آماری کیفیت SPC توسط واحد آموزش پویندگان بهبود کیفیتدر مورخ یکم و دوم دی ماه در رشت برگزار شد.

در دوره آموزشی کنترل آماری کیفیت SPC کارشناسانی از پارس زرآسا ، روغن اتکا ، روغن گنجه رودبار ، گیلان پاتنگ ، تولید برق لوشان ، دستکش گیلان ، پویندگان بهبود کیفیت و … شرکت داشتند.

همچنین مدرس این دوره آموزشی بر عهده مهندس مرادیان بود که از سرفصل های آن می توان به آشنایی با ابزارهای هفتگانه کنترل آماری فرآیند (برگه ثبت داده ها، هیستوگرام، نمودار علت و معلولی) ، انواع تغییرات در فرآیند ، آشنایی با نمودارهای کنترلی برای مشخصه های متغیر وصفی ، آشنایی با قابلیت فرآیند CP, CPK, CPU CPL, PP, PPK ، آشنایی با قابلیت ماشین CM, CMK ، آشنایی با کاربر د نرم افزار minitab در کنترل آماری فرآیند ، مطالعه اجرای کنترل آماری فرآیند (Case- Study) در واحد های صنعتی اشاره کرد.

لازم به ذکر است شرکت پویندگان بهبود کیفیت از سال ۸۲ در بخش آموزش و مشاوره مشغول به فعالیت است و از سال ۸۹ آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون این شرکت در شهرصنعتی رشت در حال ارائه خدمات به واحدهای گوناگون می باشد.

لازم به ذکر است شرکت پویندگان بهبود کیفیت از سال ۸۱ در بخش آموزش ، مشاوره ، تدوین استانداردهای ملی ، بازرسی و نمونه برداری و آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون فعالیت دارد که موفق به اخذ شرکت نمونه فنی و مهندسی در کشور و استان هم شده است.