دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم های مدیریت کیفیت ISO9001:2015 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی  پویندگان بهبود کیفیت ، دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 به مدت دو روز (۱۶ و ۱۷ خرداد) در رشت و توسط واحد آموزش و مشاوره شرکت پویندگان بهبود کیفیت  برگزار شد.

مدرس این دوره آموزشی مهندس علیرضا موسوی فر ، مدرس و سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت بودند که از سر فصل های این دوره ی آموزشی دو روزه می توان به نگرش اجمالی بر الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ، آشنایی با اصطلاحات و تعاریف استاندارد ممیزی ، آشنایی با اصول ممیزی ، فلوچارت نظام ممیزی و نحوه تهیه چک لیست ممیزی ، آماده سازی و برنامه ریزی و اجرای ممیزی ، تشخیص عدم انطباق ها در ممیزی ، گزارشات و مستندات ممیزی ، صلاحیت های لازم برای تعیین شایستگی ممیزی و برخی خصوصیات فردی مورد نیاز در ممیزی اشاره نمود.

همچنین در این دوره آموزشی  کارشناسانی از واحدهای مختلفی نظیر پارس شهاب ، پارس زرآسا ، نظام مهندسی گیلان ، روغن گنجه ، گیلان پاتنگ ، دخانیات گیلان ، پوریا قلعه و … حضور داشتند.

لازم به ذکر است شرکت پویندگان بهبود کیفیت از سال ۸۲ در بخش های نظیر آموزش ، مشاوره ، بازرسی و نمونه برداری ، تدوین استاندارد و آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون مشغول به فعالیت می باشد.