دوره آموزشی الزامات سیستم کیفیت مدیریت ISO9001:2015 در شرکت پویندگان بهبود کیفیت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی  پویندگان بهبود کیفیت ، دوره آموزشی الزامات سیستم کیفیت مدیریت ISO9001:2015 در تاریخ هشتم آبان ۹۵ به صورت اختصاصی برای تعدادی از پرسنل هلدینگ “به سانا” توسط دپارتمان آموزش و مشاوره پویندگان بهبود کیفیت برگزار شد.

در این دوره آموزشی از رستوران نارنجستان رشت ، آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت و سیال سامانه اندیشه شرکت بهره بردار جایگاه های CNG حضور داشتند.

مدرس این دوره آموزشی مهندس علیرضا موسوی فر ، مدرس و سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت بودند که از سر فصل های این دوره ی آموزشی دو روزه می توان به  مقدمه ای بر ویرایش جدید ISO 9001 ، معرفی بند های استاندارد ISO 9001 (بند ۱۰) ، الزام مرتبط با محیط کسب و کار ( بند ۴ استاندارد ) ، آشنایی اجمالی با SWOT در مدیریت استراتژیک و نقش آن در استاندارد ISO 9001:2015  ، اقدامات مرتبط با مدیریت ریسک و فرصت ها ، توضیحات و مثال هایی در خصوص شناسایی و ارزیابی ریسک در ISO 9001:2015 ، آشنایی با دانش سازمانی و مدیریت دانش در سازمان ها ، مطالعه اجرای استاندارد (ISO 9001 (case-study در واحدهای صنعتی ، اشاره نمود.

لازم به ذکر است شرکت پویندگان بهبود کیفیت از سال ۸۲ در بخش های نظیر آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریتی و سپس در حوزه های بازرسی و نمونه برداری ، تدوین استاندارد و آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون مشغول به فعالیت می باشد.