دوره آموزشی الزامات سیستم کیفیت مدیریت ISO9001:2015 در سرزمین شاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی  پویندگان بهبود کیفیت ، دوره آموزشی الزامات سیستم کیفیت مدیریت ISO9001:2015 به مدت دو روز (۳۰ و ۳۱ اردیبهشت) به صورت اختصاصی در شرکت سرزمین شاد(هپی لند) منطقه آزاد انزلی توسط شرکت آموزش و مشاوره پویندگان بهبود کیفیت  برگزار شد.

مدرس این دوره آموزشی مهندس علیرضا موسوی فر ، مدرس و سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت بودند که از سر فصل های این دوره ی آموزشی دو روزه می توان به  مقدمه ای بر ویرایش جدید ISO 9001 ، معرفی بند های استاندارد ISO 9001 (بند ۱۰) ، الزام مرتبط با محیط کسب و کار ( بند ۴ استاندارد ) ، آشنایی اجمالی با SWOT در مدیریت استراتژیک و نقش آن در استاندارد ISO 9001:2015  ، اقدامات مرتبط با مدیریت ریسک و فرصت ها ، توضیحات و مثال هایی در خصوص شناسایی و ارزیابی ریسک در ISO 9001:2015 ، آشنایی با دانش سازمانی و مدیریت دانش در سازمان ها ، مطالعه اجرای استاندارد (ISO 9001 (case-study در واحدهای صنعتی ، اشاره نمود.

لازم به ذکر است شرکت پویندگان بهبود کیفیت در بخش های نظیر آموزش ، مشاوره ، بازرسی و نمونه برداری ، تدوین استاندارد و آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون مشغول به فعالیت می باشد.