دوره آموزشی آراستگی محیط کار در صنعت ۵S در شرکت کاسپین تامین رشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پویندگان بهبود کیفیت ، دوره آموزشی آراستگی محیط کار در صنعت ۵S در شرکت کاسپین تامین در مورخ ۲۸ مهرماه توسط واحد آموزش شرکت پویندگان بهبود کیفیت برگزار شد.

از سرفصل های این دوره آموزشی می توان به بررسی تاریخچه پیدایش سیستم ۵S ، تشریح اصول سیستم ۵S ، تشریح تدوین مستندات مورد نیاز در سیستم ۵S ، تشریح ابزار اطلاع رسانی کارکنان در خصوص سیستم ۵S ، تشریح جلسات راهبری سیستم ۵S در واحدهای صنعتی ، تشریح نحوه تدوین و اجرای برنامه روز پاکسازی بزرگ ، تدوین فرم های ارزیابی سیستم ۵S ، تدوین و اجرای سیستم ممیزی ۵S و گزارشات حاصل از آن ، آشنایی با تکنیک های تکمیلی در خصوص این سیستم سوپر ۵S ، مطالعه اجرای تکنیم ۵S در واحدهای صنعتی و … اشاره کرد که مدرس آن مهندس علیرضا موسوی فر بودند.

لازم به ذکر است شرکت پویندگان بهبود کیفیت از سال ۸۲ در بخش های نظیر آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریتی و سپس در حوزه های بازرسی و نمونه برداری ، تدوین استاندارد و آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون مشغول به فعالیت می باشد.