دوره آشنایی عمومی با تجهیزات کالیبراسیون در کارخانه پگاه گیلان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پویندگان بهبود کیفیت ، دوره آشنایی عمومی با تجهیزات کالیبراسیون در مورخ ۱۱/۰۶/۹۵ با حضور ۱۵ کارشناس در سالن کنفرانس کارخانه پگاه گیلان برگزار شد که مدرس این دوره مهندس سهیل آهنی مدیرفنی و مهندس وحید ییلاق بیگی کارشناس آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت بودند.

از سرفصل های دوره آشنایی عمومی با تجهیزات کالیبراسیون می توان به مقدمه ای بر علم اندازه گیری و اندازه شناسی ، تاریخچه کالیبراسیون ، سلسه مراتب آزمایشگاه های کالیبراسیون ، خطا و عدم قطعیت کالیبراسیون ، چگونگی تعیین فواصل کالیبراسیون و روش مراحل کالیبراسیون یکاهای اندازه گیری اشاره کرد.

لازم به ذکر است شرکت پویندگان بهبود کیفیت از سال ۸۲ در بخش آموزش و مشاوره مشغول به فعالیت است و از سال ۸۹ آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون این شرکت در شهرصنعتی رشت در حال ارائه خدمات به واحدهای گوناگون است