رئیس واحد اندازه گیری و توزیع شرکت گاز استان گیلان با حضور در شهر صنعتی رشت از امکانات آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی پویندگان بهبود کیفیت، دکتر حیدری نژاد با تاکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی و ظرفیت های بومی استان اظهار داشت: با همکاری آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت در حوزه کالیبراسیون و تعمیرات تصحیح کننده های حجمی گاز صرفه جویی قابل توجه ریالی در شرکت گاز از محل بازسازی و تعمیرات اساسی دستگاه های تصحیح کننده صورت گرفته است.

رئیس واحد اندازه گیری و توزیع شرکت گاز گیلان گفت: شرکت پویندگان بهبود کیفیت به عنوان بازوان اجرایی شرکت گاز در سالیان اخیر با ارائه خدمات بر پایه دانش روز دنیا و در دسترس بودن این واحد دانش بنیان بومی موجب ارائه خدمات مطلوب موردنظر به شرکت گاز استان شده است.

همچنین دکتر حیدری نژاد علاوه بر بخش تصحیح کننده، از دیگر بخش های آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت بازدید کرد و در ادامه مهندس سهیل آهنی مدیرفنی آزمایشگاه با ارائه توضیحات فنی در خصوص تجهیزات و پتانسیل موجود؛ به افزایش هزینه های نگهداری تجهیزات مرجع اشاره داشت.

لازم به ذکر است، .شرکت پویندگان بهبود کیفیت از سال ۱۳۹۵ در لیست تأمین کنندگان خدمات کالیبراسیون شرکت ملی گاز ایران قرار داشته و خدمات کالیبراسیون به شرکتهای گاز استانی ارائه می نماید و رتبه پیمانکاری در زمینه خدمات پیمانکاری نفت و گاز را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشته و بعنوان یکی از شرکتهای پیشرو در این زمینه محسوب می گردد که در حوزه های کالیبراسیون گیج فشار، گیج دما، تصحیح کننده های گازی، کنتورهای صنعتی، طرح های پژوهشی و تدوین استاندارد با شرکت ملی گاز ایران همکاری دارد.