اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت دانش بنیان پویندگان بهبود کیفیت، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یا گرید و رتبه دریافت شده، نشان توان فنی و اجرایی یک شرکت است.

این گواهینامه به همت تیم کارشناسان این شرکت و سابقه طولانی مدت و موثر پویندگان بهبود کیفیت در زمینه انجام امور پیمانکاری اخذ شده است.

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان صادر می شود.

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری