اخذ گواهینامه اندازه شناسی قانونی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط شرکت دانش بنیان پویندگان بهبود کیفیت

به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در جلسه کمیته تایید صلاحیت که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ برگزار شد، آزمایشگاه اندازه شناسی پویندگان بهبود کیفیت موفق به کسب  این گواهینامه از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید.

هشتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۵، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطاء گواهینامه برای ۱۲ آزمایشگاه، ابطال گواهینامه برای ۱ آزمایشگاه و تمدید(تغییر/افزایش/کاهش دامنه) گواهینامه برای ۱ آزمایشگاه دیگر موافقت گردید. ضمنا با اعطاء گواهینامه برای ۲ آزمایشگاه دیگر موافقت گردید.