پروژه‌های کالیبراسیون استان کردستان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سال ۱۳۹۹ آغاز گردید

2020-06-02T15:02:52+03:3002 ژوئن 2020 |اخبار|