Project Description

کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری چیست؟

امروزه استفاده از تجهیزات اندازه‌گیری، نقشی تأثیرگذار در زندگی روزانه ما دارد.

در زندگی روزانه، چندبار از تجهیزات اندازه‌گیری، برای زندگی با کیفیت استفاده می‌کنید؟

توزین، خرید سوخت (بنزین، گاز و …) برق مصرفی روزانه و… مثال‌هایی از کاربرد تجهیزات اندازه‌گیری در زندگی معمولی روزانه ما است. علاوه بر این بسیاری از محصولات کارخانجات و واحدهای صنعتی بدون تجهیزات اندازه‌گیری، امکان تولید محصولات خود را نخواهند داشت.

درعین حال بسیاری از خدماتی که در زندگی ما جای باز نموده است بدون تجهیزات اندازه‌گیری وجود نخواهد داشت. تجسم کردن یک ایستگاه قطار با برج مراقبت یک فرودگاه چقدر نااشنا و دلهره‌آور است؟!

تجهیزات اندازه‌گیری باید در مقاطع زمانی مشخص و تعیین شده بروش علمی، عملکردشان صحه‌گذاری شود. این تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تأیید شده را کالیبراسیون می‌گویند. واسنجی معادل فارسی کلمه کالیبراسیون می‌باشد.

رجوع به تعریف کالیبر اسیون در استاندارد ملی ایران به شماره ۴۷۲۳، خالی از لطف نیست.

هدف از کالیبراسیون، تدوین ساختار و نظامی برای کنترل صحت و دقت پارامترهای اندازه‌گیری، تجهیزات اندازه‌گیری می‌باشد. تجهیزاتی که برای کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری بکار گرفته می‌شود تحت عنوان تجهیزات مرجع شناسایی می‌شود.

◊ آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت

شرکت پویندگان بهبود کیفیت با درک نیاز واحدهای صنعتی و سازمان‌های خدماتی در سال ۱۳۸۹ اقدام به راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون نمود. این آزمایشگاه در حوزه‌های زیر فعالیت می‌نماید:

  1. آزمایشگاه الکتریکال

  2. آزمایشگاه دما و رطوبت

  3. آزمایشگاه فشار

  4. آزمایشگاه فلو و تصحیح‌ کنند‌های حجمی گاز

  5. آزمایشگاه ابعادی

  6. آزمایشگاه نیرو و گشتاور

  7. آزمایشگاه جرم و حجم

  8. آزمایشگاه شیمی

برای آشنایی با بخش‌های مختلف آزمایشگاه کالیبراسیون بر روی بخش مربوطه کلیک کنید:

برای درخواست اینترنتی کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری بر روی لینک زیر کلیک نمائید:

برای پیگیری درخواست کالیبر اسیون خود، بر روی لینک زیر کلیک نمائید:

برای مشاهده و دانلود دامنه خدمات آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت بر روی لینک زیر کلیک نمائید: