پروژه‌های کالیبراسیون استان کردستان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سال ۱۳۹۹ آغاز گردید

2020-06-02T15:02:52+03:3002 ژوئن 2020 |اخبار|

انتخاب پویندگان بهبود کیفیت به عنوان واحد فنی و مهندسی برتر کشور توسط معاونت آموزش، پژوهش و فناوری «وزارت صنعت، معدن و تجارت»

2019-12-24T12:01:04+03:3023 دسامبر 2019 |اخبار|

قرارگرفتن شرکت پویندگان بهبود کیفیت در لیست تامین کنندگان شرکت ملی گاز ایران

2019-11-19T11:49:50+03:3002 اکتبر 2018 |اخبار|

انتخاب شرکت پویندگان بهبود کیفیت بعنوان شرکت فنی و مهندسی برتر کشوری در ششمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت ایران

2019-06-03T12:33:49+03:3018 دسامبر 2017 |اخبار|

بارگذاری پست های بیشتر