آزمایشگاه نیرو و گشتاور

آزمایشگاه پویندگان بهبود کیفیت با بهره گیری از لودسل های مرجع و کالیبراتور لودسل ها، توانایی کالیبراسیون دستگاه های تست مواد (کششی ، فشاری) را تا ۲۸۰ تن در محل سایت مشتری و کالیبراسیون لودسل ها تا ظرفیت ۶۰ تن (کششی و فشار) را در محل آزمایشگاه پویندگان بهبود کیفیت دارا می باشد . همچنین این آزمایشگاه قابلیت کالیبراسیون ترکمترها تا ۱۳۰۰ نیوتون متر را نیز در دامنه فعالیت خود دارد.