Loading...

سرفصل های دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات ماشین آلات (PM) شامل موارد زیر می باشد:

  • بررسي تاريخچه سيستم PM

  • اهداف و نتايج حاصل از استقرار PM در بهره وري سازمان

  • بررسي تدوين فرمهاي اجراي سيستم PM در صنايع

  • بررسي تدوين فرمهاي شناسايي ماشين آلات

  • بررسي تدوين فرمهاي تعميرات و بازرسي ادواري ماشين آلات

  • نحوه ندوين گزارشات حاصل از سيستم PM به منظور افزايش بهره وري صنايع

  • بررسي نتايج حاصل از اجراي سيستم PM در كاهش هزينه هاي سازمان

  • بررسي ارتباط سيستم PM با الزامات سيستم مديريت كيفيت ISO 9001

  • بررسي ارتباط سيستم PM با الزامات ISO /TS 16949

  • بررسي ارتباط سيستم PM با الزامات ISO/IEC 17025