فرم نظر سنجی از مشتریان آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت

با تشکر از انتخاب آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت جهت همکاری،

این مجموعه سعی در ارتقاء کیفی و کمی خدمات و ایجاد بستری مناسب جهت ارتباط متقابل، تداوم همکاری‌ها و افزایش میزان رضایت‌مندی مشتریان خود دارد.

لذا از این جهت خواهشمند است با پاسخ به پرسش‌های فرم نظر سنجی ذیل، ما را در رسیدن به این مهم یاری فرمایید.