لودسل ها

لودسل‌ها اندازه گیری وزن و نیرو در موارد متعدد نظیر سیستمهای توزین و انواع تست کشش و یا برای سنجش گشتاور کاربرد دارد .معمولا اساس سیستم توزین و اندازه گیری وزن لودسل است . لودسل‌ها با المان استرین گیجی که در خود دارد اندازه گیری و تبدیل دقیق مقدار وزن و نیرو به خروجی میلی ولت متناسب را به عهده دارد . برای استفاده درست از یک لودسل کاربر بایستی درک دقیق از نحوه عملکرد انواع آن داشته باشد . استرین گیجها یا کرنش سنجها در نمونه های فویلی و نیمه هادی عرضه میگردد که معمولا استفاده از نموه فویلی رایجتر است ولی نمونه های نیمه هادی در ابعاد کوچکتر و موارد خاص استفاده میگردد .لودسلها بر اساس شکل ظاهری و همچنین نحوه وارد شدن نیروی فیزیکی وارد شده بر بدنه سنسور تقسیم بندی میکنند.

معمولا لودسل‌ها را در چهار دسته اصلی میتوان تقسیم کرد:

  • لودسل‌های کششی

  • لودسل‌های فشاری

  • لودسل‌های خمشی

  • لودسل‌های تک نقطه ای

لودسل فشاری (Canister سیلندری یا compression فشاری) :

شکل ظاهری این لودسل‌ها شبیه قوطی می باشد. همانطور که از نام آن پیداست فشار وارده بر این نوع لودسل‌ها از طرف بار باعث تغییرات طول (کمتر از قطر یک تارمو) در لودسل می شود. از این نوع لودسل‌ها اغلب در باسکولهای جاده ای استفاده می شود .

لودسل کششی (S Type) :

شکل ظاهری این لودسل‌ها شبیه S می باشد. مکانیسم عملکرد این لودسل‌ها نیز بر اساس تغییرات طول می باشد. یک طرف این لودسل‌ها از بالا به نقطه ای ثابت وصل می شود و از طرف پایین نیرو به ان وارد می شود. از این نوع لودسل‌ها اغلب در سیستم های توزین آویز استفاده می شود .

لودسل خمشی (Shear beam) :

از این نوع لودسل‌ها اغلب در باسکول کفه ای و برخی پروژه های خاص استفاده می شود.

لودسل تک نقطه ای (Single point) :

این نوع لودسل‌ها اغلب برای کفه های کوچک نظیر ترازوها و باسکولتها استفاده می شود.