فلومتر مغناطیسی یا دبی سنج مغناطیسی (Electromagnetic Flow Measurement)و کاربردهای آن

فلومترهای الکترومغناطیسی به کمک اندازه گیری تغییرات شارمغناطیسی در اثر سرعت سیال جاری می توانند مقدار فلو را با دقت قابل قبولی اندازه گیری کنند. درحقیقت با ایجاد شار مغناطیسی در سیال عبوری از فلومتر و اندازه گیری آن می توان به یک فلومترالکترومغناطیسی دست پیدا کرد.

ساختمان فلومترمغناطیسی Electromagnetic Flow Measurement:

 • قسمت الکترونیک یا پروسسور

 • سیم پیچ ها ایجاد میدانی

 • الکترودها

 • بدنه فلومتر

فلومترهای الکترومغناطیسی معمولاً در دمای حداکثر ۸۰ درجه کار می کنند و با توجه به لایتر داخل فلومتر در کاربردهای مختلف لایتراز جنس تفلون یا هارد رابرو … ساخته می گردد.

فلومتر مغناطیسی یا دبی سنج بر اساس قانون القای فارادی براساس اگر جسم هادی درون یک میدان مغناطیسی حرکت کند ولتاژ در دو سرهائی القا می شود این ولتاژالقایی متناسب با سرعت هادی خواهد بود.

کاربرد این روش را محدود به سیالات رسانا می کند.

درچند دهه ی گذشته پس از ابداع تکنولوژی ساخت فلومترهای الکترومغناطیسی، تکنولوژی های دیگرمانند فلومترهای اولتراسونیک ultra sonic flow meters ، فلومترهای توربینی Turbine flow – meters و غیر ابداع گردید. ولی هیچ یک از این تکنولوژی ها، تاکنون نتوانسته اند با دقت قابل اعتماد بودن مقادیر قرائت شده فلومترهای الکترومغناطیسی برابرنمایند.

اصول اندازه گیری در فلومترهای الکترومغناطیسی:

برطبق قانون فارادی می باشد. قاعدتاً هرجسم هادی که یک میدان مغناطیسی را قطع نماید، در داخل آن جسم ولتاژ القا خواهد شد که متناسب خواهد بود با شدت میدان مغناطیسی ، زاویه ی برخورد جسم هادی با میدان مغناطیسی و بالاخره سرعت عبور آن جسم از درون میدان حال با توجه به ثابت بودن شدت میدان و زاویه برخورد در عمل ولتاژ القا شده در داخل ماده هادی متناسب با سرعت حرکت سیال خواهد بود.

کاربردهای فلومتر مغناطیسیElectromagnetic Flow Measurement:

 • تاسیسات آب فاضلاب، خروجی سدها، چاه ها، ایستگاه های پمپاژ، خطوط آبرسانی شهری و روستایی همچنین اندازه گیری آب خام ، شرب یا تصفیه شده ، هرزآب ، فاضلاب و…

 • صنایع شیمیایی ، اسیدها، سودهای سوزآور، سرشین ، چسب

 • صنایع غذایی، آب معدنی، شیر، ماست، دوغ، ملاس، شیره چغندر

 • صنایع دارویی

 • صنایع فلزی / معدنی

 • صنایع کاغذ / خمیرکاغذ

 • صنایع دریایی

 • صنایع شبکه لوله های آب / مدیریت نشست آب

 • صنایع آبیاری کشاورزی

 • صنایع اندازه گیری / خرید و فروش آب