آزمایشگاه فشار

آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت با توجه به نیاز مشتریان خود در خصوص تجهیزات بخش فشار اقدام به استقرار تجهیزات مرجع مناسب از برندهای معتبر و با کیفیت فعال در زمینه فشار از جمله DH-Budenberg, Keller, Eurotron , … نموده است و قابلیت کالیبراسیون تجهیزات فشار تا ۷۰۰ bar و خلا تا -۸۵۰ mbar را دارا می باشد.