آزمایشگاه دما و رطوبت

آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت با بهره گیری از تجهیزات مرجعی همچون حمام و کوره ی کالیبراسیون و سنسورهای دمایی مرجع ساخت شرکت ISOTECH انگلستان قابلیت کالیبراسیون انواع دماسنج ها ، ترموکوپل ها ، RTD ها و محفظه های دمایی در گستره -۲۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد و همچنین با بهره گیری از شبیه سازهای دمایی شرکت Fluke قابلیت کالیبراسیون انواع نمایشگرهای دمایی را دارا می باشد .

کالیبراسیون رطوبت سنج ها و دماسنج های محیطی نیز با استفاده از سنسورهای مرجع رطوبت ساخت KIMO فرانسه در آزمایشگاه پویندگان بهبود کیفیت امکان پذیر می باشد.