Loading...

سرفصل های دوره آموزشی الزامات و ممیزی رسیدگی به شکایات مشتریان ایزو ۱۰۰۰۴ ویرایش ۲۰۱۵ (ISO 10004:2015) شامل موارد زیر می باشد:

  • آشنایی با مفهوم مشتری و جایگاه مشتریان در مدل های تعالی سازمانی

  • آشنایی با مدل کانو در تقسیم بندی نیازمندی های مشتریان

  • آشنایی با نیاز ها و انتظارات و کانال های ارتباطی با مشتریان

  • نحوه جمع آوری و ارائه اطلاعات آماری در ارتباط با نظرات مشتریان

  • نحوه ثبت شکایات مشتریان و تقسیم بندی انواع مشتریان

  • آشنایی و تشریح الزامات استاندارد و مدیریت نظرات مشتریان ISO 10004:2015

  • نمونه اجرا و استقرار سیستم مدیریت ، نظرات و شکایات مشتریان ISO 10004:2015 در سازمان های تولیدی و خدماتی ( Case Study )