آزمایشگاه کالیبراسیون الکتریک

آزمایشگاه الکتریک کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت با در اختیار داشتن تجهیزات مرجع ساخت معتبرترین برندهای دنیا همچون Fluke توانایی تولید و اندازه گیری کمیت های الکتریکی اعم از ولتاژ ، جریان ، مقاومت ، هدایت الکتریکی ، ظرفیت خازن ، توان ، زمان ، دور و … را دارا می باشد.

 

پویندگان بهبود کیفیت