Loading...

سرفصل های دوره الزامات و ممیزی سیستم مدیریت آموزش کارکنان ایزو ۱۰۰۱۵ (ISO 10015) شامل موارد زیر می باشد: