الزامات سیستم مدیریت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO17025:2017

شما با این دوره خواهید توانست:

کارگاه‌هایی که در طی این دوره طی خواهید نمود:

مدرس این دوره قابلیت‌های فنی، مهارتی و عملیاتی مرتبط با این دوره را دارد.

امکانات آموزش آنلاین اختصاصی شرکت پویندگان بهبود کیفیت بر بستر پلاتفرم Skyroom بدین شرح است:

  • امکان ارتباط و پرسش و پاسخ دوطرفه با مدرس

  • امکان ارسال و دریافت نظرات، فایل، فیلم و مستندات مرتبط

  • امکان ورود با لینک اختصاصی برای هر شرکت کننده

زمان برگزاری دوره: از ساعت ۱۶ تا ۲۰ عصر

بهمراه صدور گواهینامه شرکت در دوره

لینک ثبت نام