Loading...

سرفصل های دوره آموزشی اصول بازرسی و نمونه برداری شامل موارد زیر می باشد:

 • مقدمه وتاریخچه علم بازرسی ( اصول بازرسی )

 • آشنایی با فن نمونه برداری

 • اشاره ای به نمونه گیری از مایعات،جامدات ومحصولات بسته بندی شده

 • روش های نمونه گیری

 • آشنایی با جدول اعدادتصادفی

 • آشنایی با اصول استانداردهای بازرسی بین المللی وطرح های بازرسی

 • اصول نمونه گیری برپایه تئوری نمونه گیری

 • اصول نمونه گیری برپایه تئوری احتمالات

 • استاندارد بازرسی تولیدکننده گرا (استاندارد Iso-2859)

 • استاندارد بازرسی مصرف کننده گرا(روش داج ورومیگ)

 • آشنایی با طرح های CSP برای کنترل خط تولید پیوسته