دوره آموزشی آنلاین ابزارها و تکنیک های تضمین کیفیت

آنچه باید مدیران و مسئولین کیفیت بدانند

سرفصل این دوره شامل:

۱- مهارت‌های منابع انسانی (روش های حل مسأله)

۱-۱- اصول رهبری در سازمان‌های تولیدی و خدماتی

۱-۲- سبک مدیریت

۱-۳- اصول کارتیمی و انجام پروژه

۱-۴ اصول روش های با استانداردهای محصول

۲- مهارت های فنی

۲-۱- آشنایی با استانداردهای محصول

۲-۲- فرآیندنگری در ساختار سازمانی تولید محصول و خدمت

۲-۳- روند شناسایی و تدوین استانداردهای محصول و خدمات

۳- مهارت های سیستمی

۳-۱- آشنایی با سیستم های مدیریت با توجه به حوزه تخصصی سازمان (ISO9001,ISO22000,ISO14001,ISO45001 ,…)

۳-۲- آشنایی با ساختارهای اجرای سیسم‌های مدیریت بین المللی

۳-۳- فرآیند استقرار و صدور گواهینامه‌های بین الملیی

۴- مهارت و تکنیک‌های مدیریت

۴-۱- آشنایی با ۷ ابزار کنترل کیفی رایج

۴-۲- آشنایی با تکنیک های رایج واحد تضمین کیفیت (سیستم پیشنهادات، اصول انبارداری و کنترل موجودی،JIT,5S,TPM,PM,…)

به همراه کارگاه‌ عملیاتی که در طی این دوره طی خواهید نمود

مدرس این دوره قابلیت‌های فنی، مهارتی و عملیاتی مرتبط با این دوره را دارد.

  • مهندس محمدرضا آبادیان فارغ التحصیل کارشناسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران می باشد که ۲۲ سال سابقه کار در واحد های صنعتی ،‌کارآفرینی و مشاوره کسب و کار را دارد. ایشان مدیر پروژه در  بیش از ۲۰۰ پروژه سیستم های مدیریت کیفیت بوده اند. اطلاعات بیشتر… 

امکانات آموزش آنلاین اختصاصی شرکت پویندگان بهبود کیفیت بر بستر پلاتفرم Skyroom بدین شرح است:

  • امکان ارتباط و پرسش و پاسخ دوطرفه با مدرس

  • امکان ارسال و دریافت نظرات، فایل، فیلم و مستندات مرتبط

  • امکان ورود با لینک اختصاصی برای هر شرکت کننده

زمان برگزاری دوره:

۱۱، ۱۲، ۱۸ و ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹ (۴ روز) – از ساعت ۱۶ تا ۱۹ عصر

به همراه کارگاه عملیاتی

و گواهینامه سازمان ملی استاندارد ایران

لینک ثبت نام