Loading...

سرفصل های دوره آموزشی آراستگی محیط کار ( ۵S ) شامل موارد زیر می باشد:

 • بررسي تاريخچه پيدايش سيستم ۵S

 • تشريح اصول سيستم ۵S

 • تشريح تدوين مستندات مورد نياز در سيستم ۵S

 • تشريح ابزار اطلاع رساني كاركنان در خصوص سيستم ۵S

 • تشريح جلسات راهبري سيستم ۵S در واحدهاي صنعتي

 • تشريح نحوه اجراي سيستم ۵S در واحدهاي صنعتي

 • تشريح نحوه تدوين و اجراي برنامه ” روز پاكسازي بزرگ “

 • تدوين فرمهاي ارزيابي سيستم ۵S

 • تدوين و اجراي سيستم مميزي ۵S و گزارشات حاصل از آن

 • آشنايي با تکنيكهاي تكميلي در خصوص اين سيستم ” سوپر ۵S “

 • مطالعه اجرای تکنیک ۵Sص(Case-Study) در واحدهای صنعتی