صفحه اصلی2019-12-10T14:51:40+03:30

آزمون دوره‌ای نازل‌های ایستگاه‌های CNG استانهای قزوین، اردبیل، گیلان و کرمانشاه درحال انجام است

پروژه‌های کالیبراسیون استان کردستان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سال ۱۳۹۹ آغاز گردید

انتخاب پویندگان بهبود کیفیت به عنوان واحد فنی و مهندسی برتر کشور توسط معاونت آموزش، پژوهش و فناوری «وزارت صنعت، معدن و تجارت»

بازدید مدیریت محترم شعب بانک سپه استان گیلان از گروه خدمات فنی، مهندسی و بازرگانی به ناسان

کالیبراسیون تصحیح‌کننده‌های حجم گاز، گیج‌های فشار، کنتورهای توربینی ایستگاه‌های گاز استان گیلان درحال انجام است