صفحه اصلی2019-12-10T14:51:40+03:30
عناوین دوره‌های آموزشی پویندگان بهبود کیفیت بصورت اختصاصی برای واحدهای متقاضی برگزار می شود
دیتالاگرهای تکنوسافت ایتالیا
قرارگرفتن شرکت پویندگان بهبود کیفیت در لیست تامین کنندگان شرکت ملی گاز ایران
انتخاب شرکت پویندگان بهبود کیفیت بعنوان مرکز آموزشی نمونه کشوری از سوی سازمان ملی استاندارد ایران
تقدیر از شرکت فنی و مهندسی پویندگان بهبود کیفیت در همایش صنعت ، معدن و تجارت
در پایان این همایش از 35 واحد نمونه صنعتی و معدنی گیلان در سال 94 با اهدای لوح و تندیس تقدیر به عمل آمد که مهندس محمدرضا آبادیان از شرکت فنی و مهندسی پویندگان بهبود کیفیت از جمله تقدیر شوندگان بودند.

حضور نمایندگان شرکت PLUM لهستان در استان گیلان جهت همکاری و معرفی محصولات مرتبط با هوشمندسازی کنتورهای گاز، تصحیح کننده ها و تجهیزات مرتبط

دوره آموزشی الزامات و ممیزی سیستم مدیریت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025 برگزار شد.

همکاری مشترک شرکت پویندگان بهبودکیفیت و شرکت Plum لهستان و انتقال دانش فنی در خصوص محصولات مرتبط با هوشمندسازی کنتورهای گاز، تصحیح کننده