کالیبراسیون تصحیح‌کننده‌های حجم گاز، گیج‌های فشار، کنتورهای توربینی ایستگاه‌های گاز استان گیلان درحال انجام است

2019-11-24T13:15:28+03:3019 نوامبر 2019 |دسته بندی نشده|

حضور نمایندگان شرکت PLUM لهستان در استان گیلان جهت همکاری و معرفی محصولات مرتبط با هوشمندسازی کنتورهای گاز، تصحیح کننده ها و تجهیزات مرتبط

2019-11-19T12:04:52+03:3005 مارس 2018 |دسته بندی نشده|