اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش روابط عمومی پویندگان بهبود کیفیت، اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان گام دیگری در توسعه خدمات آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت تلقی می شود.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی مدرکی است که توسط مرجع وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مستقل از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مطرح شده است. بر اساس قوانین و مقررات آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مقرر شده که تمامی کارفرمایان باید قبل از هر گونه عقد قرارداد پیمانکاری با پیمانکاران خود ، ابتدا این گواهینامه صلاحیت ایمنی را از آنها دریافت کنند.

مزایای دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی

با دریافت صلاحیت ایمنی پیمانکاران، می توان از مزایای گوناگون این سند بهره مند شد. از جمله مهم ترین مزایای صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران شامل:

  • امکان موفقیت در مناقصات تجاری و ساخت و ساز افزایش خواهد یافت.

  • کارفرمایان با پیمانکارانی قرارداد می بندند که دارای این گواهینامه استاندارد باشند.

  • میزان امنیت در محیط کاری افزایش می یابد.

  • میزان و درجه استاندارد سازه ها افزایش خواهد یافت.

  • میزان اعتبار یک شرکت افزایش یافته و این گواهینامه نشان دهنده توان اجرایی و فنی شرکت مورد نظر خواهد بود.

  • با دریافت گواهینامه صلاحیت همواره یک پله بالاتر از دیگران قرار دارید و رتبه شرکت شما در صدر قرار می گیرد.

امید است با اخذ این گواهینامه بتوانیم بیش از پیش در راستای ارائه خدمات به مشتریان محترم گام برداریم.