چگونه می‌توان از گواهینامه‌های کالیبراسیون اطلاعات مفید استخراج کرد؟

تجهیزات اندازه‌گیری باید در بازه‌های زمانی تعریف شده کالیبره شوند.

این بدین معنی است که تجهیزات مرجع با دقت بالاتر مطابق با استانداردهای بین‌المللی، فرایند کالیبراسیون را انجام داده و منجر به صدور نتایج در گزارش کالیبراسیون می‌شود.

گواهینامه‌های کالیبراسیون شامل قسمت‌های مختلفی است که آزمایشگاه‌های دارای گواهینامه ISO/IEC 17025 برای مشتریان خود صادر می‌کنند.

این گواهینامه‌های کالیبراسیون اطلاعات مفیدی در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد.

اطلاعات گواهینامه‌های کالیبراسیون شامل اطلاعات فنی تجهیز مانند گستره کاری، رده درستی، شرایط محیطی کالیبراسیون و… می‌باشد

همچنین شما می‌توانید استانداردهایی که تجهیزات اندازه‌گیری مطابق آن کالیبره شده‌اند را در گواهینامه کالیبراسیون مشاهده نمایید.

در گواهینامه کالیبراسیون اطلاعاتی در مورد حد بالا و پایین خطا، تعیین گستره مجاز خطا، نتایج کالیبراسیون و انحراف استاندارد و… را ملاحظه می‌کنید که با توجه به استاندارد هر تجهیز، این اطلاعات متناوب است.

آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت در راستای ارتباط موثر با مشتریان خود و با توجه به مسئولیت اجتماعی در راستای ارتقای فرهنگ کاری، اقدام به برگزاری سمینار آموزشی با عنوان زیر در اداره کل استاندارد استان گیلان می‌کند:

«تجزیه و تحلیل گواهینامه‌های کالیبراسیون»